Συγκρούσεις και οδομαχίες στην οδό Στουρνάρη (16/4/2015)